Артериовенозна малформация (АВМ)

Артериовенозната малформация (АВМ) е кълбо от абнормални или не добре формирани кръвоносни съдове ( артерии и вени) с естествено предразположение към кървене. АВМ могат да са навсякъде в човешкото тяло, но мозъчните и гръбначните АВМ са с висок риск при кървене.

Интервенционалната рентгенология (IR)


Интервенционалната рентгенология (IR) е специалност, занимаваща се и развиваща редица техники, които разчитат на използването на образен контрол за осъществяване на терапевтични процедури. Интервенционалистите работят посредством рентгенов или утразвуков контрол, като може да се използват и компютърна томография [КТ] или магнитен резонанс [ЯМР]) за точно насочване на терапията. Повечето IR лечения са минимално инвазивни алтернативи на отворена и лапароскопска хирургия. Основните умения на интервенционалния рентгенолог са в диагностичната интерпретация на изображенията и манипулирането на различни катетри и водачи за навигация във всички отдели на тялото под контрол на образите. Интервенционалните рентгенолози са лекари, които се обучават по рентгенология и интервенционна терапия. Никоя друга специалност не притежава тази уникална комбинация от умения. Интервенционалните рентгенолози лекуват стесняването на артериите, водещи до ограничен приток на кръв (периферни съдови заболявания), като използват балони за разтягане на съда (балонна ангиопластика, PTA) и понякога поставят метални импланти, наречени стентове, за да ги държат отворени. В случай на внезапно запушване на артерии или присадени байпаси причиняващо бърза загуба на кръвоснабдяването на крайника и ако не се възстанови кръвоснабдяването, това може да доведе до ампутация. Интервенционалните рентгенолози могат да помогнат чрез селективно разграждане на съсиреците или механичното им премахване , като по този начин да спасят крайника от ампутация.

Кървенето (кръвоизливът)


Кървенето (кръвоизливът) е най-често срещаната съдова спешна помощ, лекувана от интервенционалните рентгенолози. Кръвоизливът може да бъде почти навсякъде, напр. от червата, като вторично усложнение след раждане или травма и т.н. Кървенето може да бъде овладявано и спряно чрез блокиране кръвотока на съда (емболизация), или чрез раздуване на балон в съда, за да се редуцира и спре кървенето, докато се премине спешна операция. Интервенционалната рентгенология влиза на помощ за предотвратяване на кървене по време на големи по обем и тежки операции, като напр. по време на цезарово сечение при пациентки с висок риск от кървене от анормална плацента (причина за кръвоизлив след раждането). Кръвни съсиреци в стигнали съдовете на белия дроб (белодробна емболия, PE) се третират от интервенционалните рентгенолози както в спешно състояние, така и при профилактично лечение. При профилактиката се поставят устройства (филтри за долна вена кава) за улавяне на кръвни съсиреци, преди да стигнат до белия дроб, предотвратявайки по-нататъшното животозастрашаващо състояние. Когато има масивно навлизане на съсиреци в белодробните артерии, което причинява хемодинамичен срив, интервенционният рентгенолог използва различни видове катетри, за да разгради кръвния съсирек или да го премахне, като по този начин да възстанови притока на кръв.

Терапията на тумори


Терапията на тумори е предназначена да намали обема или да унищожат тумори на първоначалното им място, както и такива разпространили се в други области (метастази). Това е област на нарастващ интерес и води до подобрена преживяемост с намалена заболеваемост. Чернодробни, бъбречни и други тумори (напр. Кости, бял дроб) могат да бъдат лекувани чрез деструктивни терапии (аблация), обикновено включващи топлина (радиочестота, лазерна, микровълнова топлинна, ултразвукова) или увреждане чрез ниски температури (криотерапия). Лечението се провежда и проследява с помощта на образна диагностика (ултразвук, компютърна томография или магнитен резонанс).

Миоматозните възли


Миоматозните възли са доброкачествени тумори, наречени фиброиди, които са причина за силно менструално кървене и болка. Те могат да бъдат лекувани чрез блокиране на кръвоносните им съдове (фиброидна емболизация), което води до силно редукция в обема им. Емболизацията понякога се комбинира с лекарствена терапия (химиоемболизация) или лъчетерапия (радиоемболизация), която насочва ефекта към тумора и ограничава някои от страничните ефекти от терапията. В последните 3 десетилетия интервенционалните рентгенолози развиха техники за терапия на мозъчно-съдовите заболявания. Предложиха алтернатива на класическата неврохирургия при лечението на мозъчните аневризми, мозъчните артерио-венозни малформации и терапията при остър мозъчен инсулт. Посредством създаването и усъвършенстването на микроводачи, мокрокатетри, спирали (койлове), стентове и устройства за терапията на мозъчно-съдовите заболявания стана възможно третирането и на най-трудните и сложни патологични състояния.